+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Szkoła Trenerów Produktowych

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Szkolenia Produktowe to powszechnie wykorzystywana metoda promocji oferowanych produktów, bądź usług stosowana niemal w każdej branży. Dzieje się tak, w główniej mierze, ponieważ szkolenie jest okazją do bezpośredniego wywierania wpływu na wiele osób w jednym czasie, które w konsekwencji mają zostać przekonane do  zakupu produktu lub mają się stać propagatorami proponowanych rozwiązań.

Niestety wiele szkoleń nie osiąga założonych celów tylko i wyłącznie ze względu na brak wiedzy i wystarczających umiejętności osób szkolących. Czasami prezentacja przybiera bardziej formę „zaklinania węża”, niż entuzjastycznego promowania produktu, co w konsekwencji zamiast oczekiwanych pozytywnych emocji uczestników, powoduje u nich negatywne nastawienie, zarówno do produktów, jak również do firmy, która to szkolenie zorganizowała. Zatem brak profesjonalizmu w zakresie organizacji, a jeszcze bardziej w prowadzeniu szkoleń, może kosztować firmę stracony czas, pieniądze, jak również reputację.

Szkoła-Trenerów-Produktowych5

Szkoła Trenerów Produktowych to:

Miesiące kursu

Zjazdy

Dni szkolenia

Godziny warsztatów

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem Szkoły Trenerów Produktowych jest podnoszenie efektywności prowadzonych szkoleń produktowych poprzez rozwój umiejętności osób je prowadzących, jak również dzięki lepszemu przygotowaniu samego szkolenia. Uczestnicy Szkoły Trenerów Produktowych nauczą się w trakcie kursu, m.in.:

 • Jak przygotować profesjonalne szkolenie, aby osiągnąć założony cel?
 • Jak poprowadzić atrakcyjne szkolenie i zaangażować każdą osobę do aktywnego udziału?
 • Jak pokazać mocne strony produktu oraz przekonać do niego uczestników prezentacji / szkolenia?
 • Jak zaprezentować się jako profesjonalista, a nie nudziarz?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Szkoła Trenerów Produktowych  to również rozwój umiejętności osobistych szkoleniowców, tak więc uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie:

 • Komunikacji z uczestnikami i kreowania odpowiedniej atmosfery podczas szkolenia.
 • Panowania nad komunikacją niewerbalną, aby to co jest mówione było spójne z tym co pokazują gesty i postawa ciała.
 • Aktywizowania uczestników szkolenia, aby szkolenie było interakcją, a nie nudnym monologiem.
 • Prowadzenia dyskusji, zadawania pytań uczestnikom, udzielania wyjaśnień.
 • Radzenia sobie i wychodzenia z sytuacji trudnych w kontakcie z grupą uczestników.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkoła Trenerów Produktowych adresowana jest do osób które:

 • Prowadzą prezentacje produktowe lub szkolenia techniczne (nie ma znaczenia w jakiej branży), które chcą to robić jeszcze lepiej.
 • Nie mają doświadczenia w prowadzeniu szkoleń / prezentacji, ale chciałyby to robić w sposób profesjonalny w przyszłości – chcą nabyć nowe kompetencje.
 • Rzadko prowadzą szkolenia produktowe lub techniczne, ale mają okazję prezentować coś przed grupą współpracowników lub podwładnych (szefowie działów).
 • Chcą przekazywać posiadaną wiedzę bądź promować produkty/usługi w sposób interesujący i profesjonalny.

ZOBACZ HARMONOGRAM SZKOŁY TRENERÓW:

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szkołę Trenerów Produktowych polecamy w szczególności: Produkt Managerom, Doradcom Technicznych, Przedstawicielom Techniczno-Handlowym.

ZOBACZ FRAGMENT SZKOLENIA

Co musisz koniecznie wiedzieć o prowadzeniu szkoleń i prezentacji?

Program Kursu

WYZWANIA TRENERA /1 dzień/

Podczas tej sesji:

 • Uzyskasz dużo wiedzy na temat psychologii zawodu Trenera/ Szkoleniowca oraz poznasz siebie, swoje mocne i słabe strony w zakresie osobowości, zidentyfikujesz swoje predyspozycje do pracy trenerskiej i określisz indywidualny plan pracy rozwojowej. W programie testy diagnostyczne i pierwsze autoprezentacje
 • Poznasz proces uczenia się dorosłych i jego praktyczne znaczenie w planowaniu i przygotowywaniu projektów szkoleniowych i prezentacji produktowych. W programie filmy “jak to robią mistrzowie”
PROJEKTOWANIE PREZENTACJI / 2 dzień/

Podczas tej sesji:

 • Dowiesz się, jak pozyskać wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań uczestników Twoich prezentacji oraz jak na tej podstawie formułować cele szkoleniowe. W programie case study, odgrywanie ról i dyskusje.
 • Dowiesz się jak konstruować swoje wystąpienia, aby osiągnąć zamierzony cel i aby Twoje prezentacje wywierały wpływ na słuchaczy oraz zmieniały ich nastawienie do promowanych przez Ciebie produktów. W programie burze mózgów, praca indywidualna i miniprezentacje.
SIŁA SŁOWA / 1 dzień/

Podczas tej sesji:

 • Dowiesz się, jak skutecznie posługiwać się słowem mówionym, czyli na podstawie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji nauczysz się, jak dobierać sposób przekazu do określonych potrzeb, jakich słów i sformułowań unikać, a jakich nie tylko używać ale powtarzać je jako myśl przewodnią. Doświadczysz również, jak słowo wpływa na emocje, a dotarcie do emocji i zmiana postawy to Twój nadrzędny cel. W programie dużo ćwiczeń.
 • Nauczysz się, jak mówić o produktach, czyli jak prezentować określone wartości i cechy produktu oraz wyłuskać z nich praktyczne korzyści dla nabywcy /użytkownika. Poznasz też metody wywierania wpływu na słuchaczy bez stosowania technik manipulacji oraz poznasz negatywne skutki nadużywania branżowego slangu. Nauczysz się również jak dostosowywać swoje wypowiedzi do profilu uczestników szkolenia. W programie miniprezentacje uczestników.
NIE TYLKO SŁOWA /2 dzień/

Podczas tej sesji:

 • Dowiesz się, jakie znaczenie ma stosowanie zróżnicowanych metod prezentowania produktów. Nauczysz się korzystania z prezentacji multimedialnych, pisania na flipcharcie, grupowego korzystania z katalogów i innych pomocy “papierowych” oraz wypracujesz sposób, jak demonstrować Twoje produkty w najbardziej optymalny sposób. Przekonasz się o znaczeniu “doświadczania produktu” przez Twoich uczestników oraz zaplanujesz, jak to w praktyce zorganizować. W programie dużo ćwiczeń.
 • Poznasz alternatywne metody prowadzenia prezentacji produktowych z wykorzystaniem aktywizujących metod. W programie dużo zabawy, która pozwala zapamiętać najważniejsze kwestie i co najważniejsze uczy.
RELACJE Z GRUPĄ /1 dzień /

Podczas tej sesji:

 • Poznasz trochę faktów z psychologii dotyczących budowania relacji z grupą, które to kształtują i poszerzają świadomość tego, co tak naprawdę dzieję się podczas prezentacji produktowej. W programie case study i dużo dyskusji.
 • Dowiesz się, co wpływa na atmosferę w grupie i postawę uczestników, a przede wszystkim uzyskasz informację zwrotną od pozostałych uczestników na temat tego, jak Twoje świadome i nieświadome zachowanie wpływa na relacje w grupie oraz na Twoją relację z grupą. Dowiesz się i stworzysz plan tego, nad czym i w jaki sposób chcesz popracować, aby świadomie wpływać na postawę uczestników. W programie miniprezentacje uczestników.
SYTUACJE TRUDNE PODCZAS SZKOLENIA (PREZENTACJI) / 2 dzień/

Podczas tej sesji:

 • Dowiesz się, jak radzić sobie lub nie dopuszczać do sytuacji trudnych zarówno podczas prezentowania produktu jak i w relacji z grupą. W trakcie tego modułu zostaniesz wyposażony w wiedzę oraz nauczysz się sposobów wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji. W programie case study, ćwiczenia i odgrywanie ról.
 • Zdiagnozujesz, czego się najbardziej obawiasz podczas prezentacji produktowych i wspólnie z grupą pozostałych uczestników przygotujemy Ciebie na taką ewentualność. Ta sesja da Ci potrzebną pewność siebie i poczucie kontroli nad sytuacją szkoleniową. W programie: dyskusje i ćwiczenia.
CERTYFIKACJA /2 dni/

Podczas tej sesji:

 • Doświadczysz udziału w kilku sesjach egzaminacyjnych przygotowanych i prowadzony przez uczestników Szkoły Trenerów Produktowych, dzięki czemu poznasz ciekawe pomysły jak efektywnie prezentować produkty. Będąc w roli uczestnika będziesz mieć dodatkowo okazję do licznych obserwacji, aby stwierdzić jakie metody się sprawdzają, a które nie. Będziesz mieć okazję udzielić informacji zwrotnej każdej egzaminowanej osobie i tym samym wesprzeć ją w jej indywidualnej drodze rozwoju. W programie obserwacje egzaminów i udzielanie feedbacku.
 • Przekonasz się, jak wiele się nauczyłeś, zobaczysz jakiego postępu dokonałeś, a na dowód tego otrzymasz certyfikat potwierdzający uzyskanie nowych kwalifikacji. Uzyskasz też informację zwrotną od trenera prowadzącego oraz od innych uczestników na temat tego, co wychodzi Ci perfekcyjne, co dobrze oraz nad czym jeszcze musisz dalej pracować, aby Twoje prezentacje były profesjonalne i skuteczne. W programie realizacja prezentacji egzaminacyjnej, certyfikaty.

Partnerzy projektu