+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Szkoła Następców

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Właściciele 70% firm rodzinnych deklarują, że są na etapie myślenia o przekazaniu firmy, jednakże w ślad za tym nie idą żadne inne działania.
Na etapie przekazywania firmy jest zaledwie ok. 20% firm, a tylko 10% jest już po tym procesie lub proces ten jest mocno zaawansowany.

Jak wydać z powyższych danych istnieje duża potrzeba przygotowywania się do procesu sukcesji. Naszym celem jest aktywne uczestnictwo i pomoc w tym procesie, dlatego też przygotowaliśmy program adresowany do sukcesorów, który pomoże im:

szkola-nastepcow
 • Zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu prowadzenia i rozwijania rodzinnej firmy i zapewnienia jej stabilnego rozwoju.
 • Zdobyć niezbędną wiedzę do wprowadzenia zmian, których potrzebuje rodzinny biznes oraz poznać jak krok po kroku w bezpieczny i zarazem skuteczny sposób je przeprowadzić.
 • Zdobyć autorytet i zaufanie jako dojrzali biznesmeni w oczach swoich rodziców i krewnych, aby pozwolili im rozwinąć własne skrzydła.

Ponadto, obecnym właścicielom (Nestorom) firm Szkoła Następców da poczucie bezpieczeństwa, że dokonali jednej z najlepszych inwestycji w swoim życiu – zainwestowali w przyszłość swojego biznesu i swojej emerytury, gdyż od kompetencji następców będzie zależała kondycja firmy i kondycja rodzinnych finansów.

Szkoła Następców to:

Miesięcy kursu

Zjazdów

Dni szkolenia

Godzin warsztatów

Dla Kogo:

 • Następców obecnych właścicieli firm, którzy przejęli, przejmują lub niebawem przejmą zarządzanie w rodzinnym biznesie
 • Osób, które niedawno awansowały lub niebawem awansują na stanowisko Członka Zarządu
 • Osób, które reprezentują firmy zatrudniające powyżej 10 osób
 • Osób, które są w przedziale wiekowym 25-40 lat.

Program Kursu

SUKCES RODZI SIĘ W TWOJE GŁOWIE – WYZNACZANIE I OSIĄGANIE CELÓW

Motto warsztatów: „Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”.

Warsztaty ukierunkowane na refleksję nad kierunkiem i celowością dotychczasowych działań. Będzie to duża „petarda” motywacji i pozytywnego nastawienia bez którego nie udaje się osiągać założonych celów. Podczas szkolenia otrzymasz wiedzę i narzędzia to tego, jak realnie wyznaczać cele, jak monitorować ich realizację oraz jak efektywnie planować swój czas i wyznaczać priorytety.

Zagadnienia:

 • Automotywacja,
 • Life balance,
 • Przywództwo i budowanie autorytetu,
 • Diagnoza osobistego potencjału,
 • Wyznaczanie celów i organizacja czasu.

STRATEGICZNY ROZWÓJ BIZNESU – W KTÓRYM KIERUNKU ROZWIJAĆ FIRMĘ

Motto warsztatów: „Każda firma ma trzy podstawowe cele: trwać, zarabiać i rozwijać się”.

Podczas tych warsztatów dokonasz analizy strategicznej swojej firmy oraz swojego otoczenia konkurencyjnego wykorzystując najbardziej praktyczne narzędzia. Kolejnym elementem będzie wyznaczenie kierunku rozwoju własnego biznesu na podstawie otrzymanych danych oraz porównanie go z aktualnie obranym kierunkiem. Podsumowaniem warsztatów będzie wyodrębnienie obszarów do zmiany i ułożenie harmonogramu realizacji.

Zagadnienia:

 • Analiza firmy i konkurencji (SWOT, PORTER, Mapy Grup Strategicznych),
 • Kierunki rozwoju i strategie rozwojowe (BCG, Tablica ANSOFA, łańcuch wartości).

SZLIFUJ DIAMENTY I ODRZUCAJ KAMIENIE – JAK SKUTECZNIE KIEROWAĆ LUDŹMI

Motto warsztatów: Prawdziwą miarą managera jest wartość jego pracowników”.

Warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności w zakresie prowadzenia polityki personalnej, podczas których dowiesz się: Jak złowić dobry materiał – rekrutacja i selekcja pracowników. Jak prawidłowo wychować – wprowadzenie nowego pracownika do firmy. Jak osiągać dobre wyniki – rozwój umiejętności pracowników w oparciu o system zarządzania przez cele. Jak utrzymać najlepszych – zarządzanie i motywacja, wdrożenie modelu DWF (Działania – Wyniki – Fachowość).

Zagadnienia:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Ocena kompetencji pracowników i wdrożenie nowego pracownika do pracy,
 • Finansowe i pozafinansowe systemy wynagradzania,
 • Wartościowanie stanowisk pracy,
 • Awans i rozwój pracowników,
 • Ocena okresowa, outplacement i zwalnianie pracowników.

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Motto warsztatów: „Nie oceniaj dnia po ilości zebranych plonów, ale po ilości zasianych ziaren”.

Jeden z najbardziej kluczowych modułów Akademii, podczas którego otrzymasz kompleksową wiedzę związaną z tematyką sprzedażową i około sprzedażową. Program szkolenia rozpoczyna się omówieniem strategii sprzedażowej, która m.in. zakłada sporządzanie indywidualnych planów sprzedaży. Otrzymasz narzędzia do monitorowania efektów pracy handlowców, wspólnie opracujemy zasady wynagradzania przedstawicieli handlowych i stacjonarnych handlowców. Dowiesz się jak szkolić, rozwijać i motywować pracowników sprzedaży.

Zagadnienia:  

 • Tworzenie budżetów sprzedaży,
 • Metody aktywnego pozyskiwania Klientów,
 • Narzędzia do zarządzania pracą handlowców,
 • Systemy informatyczne ERP wspomagające zarządzanie,
 • Coaching handlowy,
 • Systemy prowizyjne,
 • Budowanie lojalności Klienta,
 • Reklama i marketing.

TWOJE PIENIĄDZE SIĘ LICZĄ – ZARABIAJ, OSZCZĘDZAJ, INWESTU

Motto warsztatów:  „Nigdy nie wydawaj pieniędzy na które liczysz, wydawaj te, które masz”.

Prowadzenie rozsądnej polityki finansowej w obecnej dobie jest szczególnie ważne. Wiele firm ma problemy finansowe, ponieważ nie zabezpiecza należycie swoich należności, dodatkowo boi się o własne należności upominać w obawie przed utratą Klientów. Na warsztatach poznasz najważniejsze zasady prowadzenia skutecznej polityki finansowej w firmie, dowiesz się jak uwalniać się od kredytów i długoterminowych zobowiązań, gdzie poszukiwać kapitału na inwestycje. Poznasz zasady liczenia wskaźników płynności, zadłużenia, rotacji w magazynie, zwrotu z zainwestowanego kapitału, itp.

Zagadnienia:

 • Wskaźniki finansowe,
 • Płynność i windykacja należności,
 • Kredyt kupiecki,
 • Factoring,
 • Ubezpieczenie transakcji,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kontrola i optymalizacja wydatków,
 • Źródła finansowania i stopa zwrotu z inwestycji.

CZAS NA ZMIANY – SKUTECZNE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Motto warsztatów: „Dobrze mieć 100 pomysłów, ale jeszcze lepiej, jeśli chociaż jeden z nich zostanie wdrożony w życie”.

Ten moduł to warsztaty podsumowujące dotychczas poruszaną tematykę, jednakże jeszcze bardziej ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w Twojej organizacji. Podczas szkolenia dowiesz się, jak planować i wdrażać zmiany w firmie, jak zmniejszyć opór pracowników wobec zmiany, z jakimi postawami i zjawiskami spotkasz się, kiedy zaczniesz je wdrażać. Wiedza nawet najlepsza, która nie zostanie przełożona na praktykę jest bezużyteczna, dlatego naszym celem jest zmotywowanie Cię do tego, abyś zaczął działać, gdyż posiadłeś już całą niezbędna wiedzę, do tego, aby odnieść sukces.

Zagadnienia:  

 • Przygotowanie zmiany,
 • Opór ludzi przed zmianą – reakcje i mechanizmy obronne,
 • Czas trwania zmiany,
 • Monitorowanie przebiegu wdrażania zmian,
 • Metody mierzenia efektów zmiany,
 • Błędy i pułapki podczas wdrażania zmian w organizacji,
 • Reengineering.

Partnerzy projektu