+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

O nas - Twój Rozwój Naszą Pasją

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Praktyków Biznesu jest organizacją non-profit powołaną w celu dostarczania wiedzy i rozwoju praktycznych umiejętności osób działających w branżach technicznych, dla których prowadzenie biznesu w sposób profesjonalny i skuteczny jest jednym z podstawowych priorytetów.

Celem fundacji jest działalność naukowo-badawcza oraz działalność edukacyjna polegająca na prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji, podczas których uczestnicy będą wyposażani w wiedzę rynkową i biznesową w obszarze zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta. Fundacja prowadzi również doradztwo biznesowe w branżach technicznych.

Wszystkie pozyskane i wypracowane środki są przeznaczane na działalność statutową, a przede wszystkim na:

  • Fundowanie stypendiów i płatnych stażów dla absolwentów kierunków technicznych
  • Realizacje badań rynkowych
  • Organizacje konferencji biznesowych

Fundacja poprzez swoje aktywności promuje również wartości, takie jak: uczciwość, solidność i odpowiedzialność, które są podstawą zaufania w relacjach biznesowych.

MISJA FUNDACJI

Podnoszenie standardów zarządzania i obsługi klienta, poprzez dostarczanie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności top managerów i właścicieli firm w branżach technicznych. 

DANE FUNDACJI

Fundacja Praktyków Biznesu

ul. Powstańców 24N lok. 3

05-091 Ząbki

NIP 125 162 90 61

REGON 147491930

Numer konta: 73 1050 1025 1000 0090 3046 9952

Fundacja Praktyków Biznesu wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528184