+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Indywidualne doradztwo

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Doradztwo ma na celu pomoc w stworzeniu i wdrożeniu indywidualnie dobranej strategii do potrzeb konkretnej firmy wykonawczej, jak również bieżącą pomoc w rozwiązywaniu kluczowych problemów „dnia codziennego”.

Doradztwem są objęci wykonawcy, którzy uczestniczyli w dwóch pierwszych etapach programu, czyli byli uczestnikami konferencji i wzięli udział w co najmniej trzech szkoleniach tematycznych, jak również zakres wsparcia pokrywa się z celami statutowymi i zakresem działalności Fundacji.

Okres w którym firma wykonawcza / indywidualny wykonawca może zostać objęty programem indywidualnego doradztwa wynosi od 3-do 12 miesięcy.

WYCENA INDYWIDUALNA