+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Kuźnia Profesjonalnych Wykonawców

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Z badań przeprowadzonych przez PROGUEST Consulting Sp. z o.o. na grupie 1084 inwestorów indywidualnych wynika, że średnio 85% Klientów znalazło wykonawcę z rekomendacji – znajomych, rodziny, sąsiadów. Klienci, którzy zlecili prace rekomendowanemu wykonawcy byli mniej wrażliwi na cenę w stosunku to tych, którzy znaleźli wykonawcę w inny sposób.

Sytuacja wyboru wykonawcy jest dość skomplikowana. Otóż wyobraźmy sobie, że Klient poszukuje wykonawcy i kilka osób poleciło mu swojego, a on potrzebuje przecież zdecydować się na jednego. Czy więc dokona wyboru wykonawcy w oparciu o jego fachowe umiejętności? Jak ma je zbadać, skoro jeszcze wykonawca nie podjął żadnych działań?

Oczywiście oprócz kluczowego kryterium jakim jest cena, o wyborze zadecydują emocje, czyli wrażenie jakie Klient odbierze po rozmowie z wykonawcą. Na ile stwierdzi, że wykonawcy „dobrze patrzy z oczu” oraz na ile będzie czuł się przekonany co do jego rzetelności i kompetencji.

Obecnie model przewagi konkurencyjnej wykonawcy wygląda mniej więcej tak jak na poniższym schemacie:

kuznia-profesjonalnych-wykonawcow2

KOMPETENCJE WYKONAWCY

Program rozwoju kompetencji wykonawców w obszarze obsługi klienta i wiedzy biznesowej złożony jest z trzech etapów:

DZIĘKI UCZESTNICTWU W PROGRAMIE WYKONAWCA:

  1. Będzie świadomy aktualnych oczekiwań Klienta w stosunku do niego oraz dokładnie będzie wiedział w którym kierunku one zmierzają.
  2. Będzie wiedział jak dostosować swój dotychczasowy sposób działania do aktualnej sytuacji – co ma zrobić, aby zyskać.
  3. Będzie świadomy swoich indywidualnych mocnych i słabych stron, i swojego osobistego potencjału jakim dysponuje – będzie wiedział jak z tej wiedzy zrobić skuteczny użytek.
  4. Będzie miał zdefiniowanych swoich strategicznych odbiorców i znał specyfikę ich obsługi.
  5. Będzie wiedział jak zaplanować i wdrożyć swój plan działań, aby był on możliwy do zrealizowania i przyniósł oczekiwane efekty.
Chcemy zmotywować wykonawców do rozwoju kompetencji biznesowych oraz dostarczyć im wskazówek i pomysłów w jaki sposób mogą być jeszcze bardziej skuteczni w prowadzeniu swojej firmy. 

Partnerzy projektu: