+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Akademia kariery - Odkrywamy energooszczędność

KONKURS DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

ODKRYWAMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – projekt badawczy

Konkurs “Odkrywamy energooszczędność” przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli szkołę nie wcześniej niż w 2014 roku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu badania nad rozwojem energooszczędności.

Projekty konkursu “Odkrywamy energooszczędność” mogą dotyczyć:

 • badania rynkowego
 • badania nad nową technologią
 • badania nad nowym produktem lub rozwojem określonych funkcjonalności
 • badania nad rozwiązaniem organizacyjnym

Dla laureatów mamy cenne nagrody:

 • płatny przez Fundację Praktyków Biznesu 3-miesięczny staż w wybranej firmie z branży lub stypendium w wysokości 3000 zł netto
 • wizyty w fabrykach producentów z branży – firmy uczestniczące w konferencji II FORUM WYKONAWCY: HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
 • nagrody ufundowane przez partnerów II FORUM WYKONAWCY
odkrywamy energooszczędność

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie formularza rejestracyjnego oraz nadesłanie kompletnego projektu badawczego do 30.04.2016 roku

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji II FORUM WYKONAWCY w dniu 12.05.2016 roku w Zamku TOPACZ, Ślęza k. Wrocławia.

Skład komisji oceniającej nadesłane projekty badawcze:

 • Mariusz Prokopczuk – Członek Zarządu Fundacji Praktyków Biznesu, Przewodniczący Komisji
 • Joanna Jankowska – redaktor Naczelna Magazynu Polski Instalator,
 • Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych,

Kryteria oceny

 1. Prace konkursowe oceniane będą przez 2 członków Komisji wskazanych przez Przewodniczącego.
 2. Wybór oceniających będzie dokonywany na podstawie tematu pracy konkursowej i obszaru badawczego.
 3. Każde z ocenianych zagadnień będzie oceniane wg skali 0-5, przy czym 0 oznacza kryterium nie spełnione, 5 kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym.
 4. Ocenie będą podlegały następujące kwestie:
 • zgodność tematyki pracy z tematyką konkursu “Odkrywamy energooszczędność”,
 • przejrzysta i logiczna struktura pracy,
 • uzasadnienie tematu i jego znaczenie w rozwoju badań nad energooszczędnością,
 • znaczenie prognozowanych wyników badań dla rozwoju energooszczędności,
 • właściwy dobór próby badawczej/przedmiotu badania dla uzyskania zaplanowanych rezultatów badawczych (obrony tezy),
 • realne oszacowanie budżetu projektu badawczego,
 • możliwości organizacyjne, technologiczne i finansowe na zrealizowanie badania i adekwatność przewidywanych nadkładów do wartości przewidywanych wyników badania

Dokumentacja konkursu "ODKRYWAMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ"

Szczegłówy regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy

Patronat medialny

Partnerzy konkursu

polski instalator, Jak skutecznie szkolić

logo_Energia i my

II Forum Wykonawcy

PROGUEST_logo du3

herz logo

spiug logo